Velikonoční soutěž o více než 1 000 Kč

Čím letos obdarujete koledníky? Pošlete nám fotky svého výtvoru, připojte krátký text a můžete vyhrát poukázku na odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč, nebo velikonoční vykrajovátka. 

Jak soutěžit? 

Pošlete na e-mail: int.prodej@gmail.com fotografii výrobku, který jste vytvořil/a pro koledníky (například kraslice, beránek, perníková ozdoba, …) a připojte krátký text s postupem výroby.  
Fotografii s textem uveřejníme na našem facebookovém profilu a 15 soutěžících, jejichž výtvory získají na Facebooku nejvíce hlasů „To se mi líbí“, bude zařazeno do výběru a z nich pětičlenná odborná porota vybere výherce pro 1. místo, 2. místo a 3. místo. 

Co vyhrajete? 

1. místo: poukázka na nákup jakéhokoliv zboží v hodnotě 1 000 Kč, v případě slovenského výherce v hodnotě 36 EURO.
2. místo: sada velikonočních vykrajovátek: zajíc, kuře, ovečka.
3. místo: sada velikonočních vykrajovátek: vajíčko, zajíc, kuře.

SOUTĚŽ SKONČILA. 
Vyhodnocení:
1. místo kraslice v cibulových slupkách paní Mirky Briestenské ze Slovenska
2. místo husí kraslice paní Marie Raušové
3. místo beránek od Lenisek93
Výherce budeme kontaktovat e-mailem. Ostatním děkujeme za účast.

Velikonoční soutěž o nejpěknější výtvor

Kompletní pravidla Soutěže o nejpěknější velikonoční výtvor pro koledníky

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o nejpěknější velikonoční výtvor pro koledníky (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.  
Pořadatelem soutěže je Obchodní společnost pans s. r. o., se sídlem Opavská 8b, 639 00 Brno, IČ: 27686051, telefon: +420511119639 fax: 226015196.

I. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice a Slovenské republice.

II. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá od 24. 3. 2015 od 8 hodin do 10. 4. 2015 do 23:59 hodin na území České republiky a Slovenské republiky. 

III. Mechanismus soutěže

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:
1. Odešle na e-mail: int.prodej@gmail.com fotografii výrobku, který vytvořil pro koledníky (například kraslice, beránek, perníková ozdoba, …) a připojí i krátký text s postupem výroby. V případě, že účastník zašle pouze fotografii, nebo pouze text, nebude do soutěže zařazen. Soutěžní fotografie musí být ve formátu jpeg nebo png v dostatečné kvalitě pro prezentaci na Facebooku (min. 400 px na šířku) a zároveň nesmí překročit velikost povolenou pro odeslání prostřednictvím e-mailu. Účastník může poslat více fotografií s textem a může také zaslat video.
2. Účastník soutěže souhlasí s vystavením své fotografie a textu, případně videa, na facebookovém profilu e-shopu pánvičky.cz (https://www.facebook.com/panvickycz). Fotografie s přiloženým textem se následně zúčastní hlasování prostřednictvím tlačítek „To se mi líbí“ na Facebooku. 
3. Účastník soutěže může aktivně propagovat svoji fotografii s textem za účelem získání více hlasů.
4. Celkem 15 účastníků, kteří obdrží nejvíce hlasů „To se mi líbí“, bude zařazeno do výběru a z nich pětičlenná odborná porota vybere výherce pro 1. místo, 2. místo a 3. místo. 
5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v případě, že během doby trvání soutěže dojde k podvodnému či jinému nekalému jednání, které má za následek narušení regulérnosti soutěže, vyloučit daného účastníka ze soutěže.
6. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie, které nebudou v dostatečné kvalitě pro prezentaci prostřednictvím aplikace Facebook.
7. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování e-mailových zpráv, ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě a sociální sítě Facebook.
8. Soutěžící účastí v soutěži dává souhlas s nakládáním se soutěžními fotografiemi a texty, případně videí, pro marketingové účely pořadatele soutěže.

IV. Výhry

1. místo: poukázka na nákup jakéhokoliv zboží v hodnotě 1 000 Kč, v případě slovenského výherce v hodnotě 36 EURO.
2. místo: sada velikonočních vykrajovátek: zajíc, kuře, ovečka.
3. místo: sada velikonočních vykrajovátek: vajíčko, zajíc, kuře.

Výhry do soutěže věnuje pořadatel soutěže.

V. Vyhodnocení soutěže

Celkem 15 účastníků, kteří obdrží na Facebooku nejvíce hlasů „To se mi líbí“, bude zařazeno do výběru a z nich pětičlenná odborná porota vybere výherce pro 1. místo, 2. místo a 3. místo. 

VI. Předání výher

1. Výherci budou o svém získání výhry informováni organizátorem soutěže e-mailem na e-mailovou adresu, ze které odeslali soutěžní fotografii s textem, případně s videem. Zároveň budou uvedeni na webových stránkách www.pánvičky.cz a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/panvickycz.
2. V momentě, kdy výherce zašle e-mailem zpět svou adresu, bude mu na ni výhra do týdne poslána. Je také možnost si výhru vyzvednout přímo v prodejně na adrese Opavská 8b, 639 00 Brno. V případě osobního odběru je nutné předložit e-mail s oznámením o výhře. Kupón na nákup v hodnotě 1 000 Kč zašleme e-mailem. V případě že se výherce do 14 dnů od zaslání e-mailu neozve zpátky e-mailem s uvedením adresy, vybere porota dalšího výherce.

VII. Společná ustanovení

1. Spotřebitelská soutěž podléhá platným právním předpisům České republiky.
2. Účastníci soutěže souhlasí pro případ, že se stanou vítězi, s tím, že se zúčastní marketingových akcí pořadatele a jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách www.pánvičky.cz. a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/panvickycz.
3. Je možné se soutěže účastnit opakovaně.
4. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
5. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za to, že fotografie s textem nedojde na e-mail a spadne například do koše se spamem. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení ani poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
7. V případě, že nebude možné výhru výherci předat, dostane výhru další výherce určený porotou.  
8. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat.
10. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
11. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
13. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, a dále nakládat se zaslanými fotografiemi a texty pro marketingové účely.
14. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele soutěže jsou z této soutěže vyloučeni.
15. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
16. Účastník soutěže poskytuje informace společnosti www.pánvičky.cz a ne společnosti Facebook.
17. Společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.
back_to_all_news