BALLARINI - informace o značce Ballarini

Připravili jsme pro vás malou přehlednou místnost o nádobí Ballarini. Nebudeme tady chválit naše zboží, pouze zkusíme co nejjednodušeji vysvětlit rozdíly mezi výrobky a usnadnit vám tak výběr nádobí značky Ballarini.
A co je nejdůležitější? Na základě několikaletého zkoumání potřeb zákazníka jsme došli k tomu, že nejvíc z vás hledá Ballarini, což je výrobce a až 75% návštěvníků odchází proto, že u nás našli názvy Titanio, Taormina, Cookin, Salento nebo třeba Rame. Tady dochází k dezorientaci díky názvům, kdy právě těch 75% návštěvníků dojde k názoru, že nejde o kvalitní nádobí Ballarini.
Jde pouze o jednoduché rozdělení linií nádobí pouhým pojmenováním, aby se už podle názvu mohly rozpoznat klady a případně i zápory různého nádobí. Podobně jako třeba u automobilky Škoda dělají Octavii, Fabii a další modely (chcete-li po našem - linie) výrobků.

Nejprodávanější linie je titanová indukční TAORMINA
- kovuzdorný povrch KERAVIS s oxidem titania bez teflonu
- vynikající kuchařské výsledky
- možnost vaření bez tuku
- možnost použití v troubě
- určeno na všechny druhy sporáků
- možnost mytí v myčce
- zdravé a ekonomické vaření
- dlouhá záruka výrobce na rovné dno
- vyrobeno v Itálii
- výrobek značky Ballarini
- keramická vrstva
- luxusní designTITANIO - titanové nádobí, kvůli kterému vznikl tento e-shop
(v roce 2012 ukončena výroba po 12-ti letech)
- kovuvzdorný povrch KERAVIS s oxidem titania bez teflonu
- vynikající kuchařské výsledky
- možnost vaření bez tuku
- možnost použití v troubě
- možnost mytí v myčce
- vyrobeno v Itálii
- výrobek značky Ballarini
- keramická vrstva

Cortina pánev - vynikající pánve s nepřilnavým povrchem a termobodem
- vynikající kuchařské výsledky
- špičkový povrch KERAVIS bez teflonu a těžkých kovů
- možnost vaření bez tuku
- možnost mytí v myčce
- vyrobeno v Itálii
- výrobek značky Ballarini


RAME - měděná krása do našich kuchyní
- vynikající kuchařské výsledky
- povrch bez teflonu
- možnost vaření bez tuku
- dokonale rozvádí teplotu
- vyrobeno v Itálii
- výrobek značky BallariniCOOKIN - zlatá střední cesta
- povrch KERAVIS bez teflonu
- možnost vaření bez tuku
- vyrobeno v Itálii
- výrobek značky Ballarini


Kovuvzdorný povrch znamená, že snese použití obracečky nebo naběračky se zvýšenou opatrností. Snese i použití nože nebo vidličky třeba při otáčení řízku. Po použití se ovšem může udělat rýha nebo nějaká stopa po kovu, ale povrch se dál neloupe. Podrobnosti jsou uvedené v návodech jednotlivých linií, ale rozhodně se nejedná o povrch, na kterém bychom měli použivat mixéry nebo šlehače. 
INFORMACE O ZNAČCE BALLARINI

Profil značky Ballarini je vedoucí značkou ve vyšší třídě nepřilnavého nádobí. Tuto značku charakterizuje silné pouto k italské a mezinárodní tradiční kuchyní a technické i tvůrčí novinky, které se odráží ve výrobcích.
Tak jak vyjadřují následující slova: „Budoucnost tradice.“
Nedávno byla značka Ballarini v centru pozornosti zásluhou netradičního projektu, jehož cílem bylo posílit pozici značky jako technicky vyspělého partnera pro kvalitní kuchyni. Jedním z výsledků tohoto projektu je například, „The Circolo della Qualita“ (Klub kvality). Tento klub se skládá z odborníků v oblasti vaření, šéfkuchařů a gurmánů ale také umělců, spisovatelů a vědců. Klub organizuje výstavy, akce a setkání, jejichž cílem je popularizace vaření v širokém smyslu slova. Dokonce ještě lepší produkty a nápady pro ty co milují vaření a kvalitní stůl.

Profil společnosti Ballarini S.p.A. je jednou z nejdůležitějších společností v Evropě z hlediska objemu vyrobeného zboží (přes 12 milionů kusů za rok). A je vedoucí společností, co se týká vývoje technologie a designu. Ballarini S.p.A. je přítomna v každé části trhu: velkoobchodu, profesionální oblasti a v oblasti reklamy.
Výrobky společnosti jsou distribuovány ve všech pěti kontinentech:
Itálie: 26%
Německo: 30%  - naprostá jednička na trhu
Další země EU: 25%
USA: 5%
Blízký východ: 2%
Zbytek světa: 12%. Historický profil: Tato společnost byla založena v roce 1889 Paolem Ballarini. Původně šlo o malou řemeslnou dílnu vyrábějící kovové kuchyňské náčiní. V roce 1931 katalog Ballarini obsahoval 2000 položek- nádobí a kuchyňského náčiní. V šedesátých letech společnost učinila důležité rozhodnutí zaměřit se pouze na nepřilnavé nádobí. V roce 1980 byla podepsána licenční smlouva se společností Du Pont týkající se dodávek Teflonu. Od devadesátých let do dnešní doby Ballariny neustále přichází s novinkami ve vývoji nepřilnavého nádobí.
Mezi tyto novinky patří sady nádobí Taormina, velmi úspěšná řada Gli Speciali, pánve „Fenice“ určené pro indukční sporáky, „Il Rame“ linie, kulinářský projekt „iLoveCooking“. A novinka „Thermopoint“ (termobod), což je tepelné zařízení, které umožňuje nejen značné úspory energie ale také zvyšuje životnost nepřilnavé pánve. Dnes společnost Ballarini S.p.A. vede již pátá generace průmyslníků. Jejím cílem je vytvoření hodnot spojených s novou úrovní kvality v kuchyni.

SOUČASNOST:
Trh s hliníkovými pánvičkami s nepřilnavým povrchem se za posledních 25 let značně rozšířil. V Itálii zastupuje 70% celkového trhu, ale v Evropě je to 60% vyrobených a prodaných pánviček. Tento významný podíl neustále roste, protože zákazníci stále více volí nepřilnavé výrobky jako ideální řešení.
Výsledky, kterých dosáhla společnost Ballarini, dokazují její vedení v oblasti průmyslu, její významný podíl na rozvoji trhu co do množství i kvality zboží. Výrobky společnosti jsou totiž zárukou a pojmem v Itálii a po celém světě.
Dnes Ballarini vyváží 74% své výroby na evropské trhy a do dalších zemí v cizině.
V továrně v Rivarolo Mantovano pracuje přes 250 zaměstnanců, kteří vyrobí přes 12 milionů kusů ročně. Nedávné posílení firmy Alessandrem a Lucem Ballarini dále potvrzuje rodinné krédo. Tím je přesvědčení, že výzkum a upevňování tradice po více než století je důležité. Pozornost je věnovaná kvalitě výrobku i ochraně životního prostředí.Kvalita- hlavní cíl společnosti

UNI EN ISO 9001:2000 certifikát kvality dokazuje naše odhodlání k neustálému zlepšování výrobků, cen a služeb. Ballarini si zvolila SGS ICS ústav pro testování, který je jedním z nejpřísnějších a nejuznávanějších na světě.


KVALITA- NAŠE HLAVNÍ DEVIZA

Vedení společnosti BALLARINI S.p.A. věří, že níže uvedené závazky jsou předmětem prioritního zájmu celé organizace:
1) všechny náležitosti týkající se výrobků a služeb podle technických norem a v zájmu zákazníků je nutné vždy dodržovat
2) všechny postupy je nutné neustále sledovat a podle toho plánovat jejich stálé zlepšování
3) vše, co by mohlo vést ke spokojenosti zákazníků a vše, co by mohlo vést ke zlepšení jejich spokojenosti je nutné jasně rozpoznat a sledovat
4) je nutné uplatnit různé metody a všechny nezbytné prostředky zaměřené na dosažení spokojenosti zákazníků
5)jsou nutné schůzky v rámci různých částí organizace zaměřené na sledování neustálého vývoje a zdokonalování produktů

Aby se nám podařilo splnit tyto závazky:
- byl připraven náležitý a zdokumentovaný postup
- byl stanoven plán na zkvalitnění s měřitelnými výsledky
- byly uvedeny v činnost metody vedoucí k dosažení stanovených cílů

Vedení společnosti BALLARINI S.p.A. pevně věří, že každý záměr organizace je přímo propojen s dosažením všech stanovených cílů.

Kontrola kvality

Úplně každé kuchyňské nádobí vyrobené firmou Ballarini podléhá přísným testům, které prověřují kvalitu ve firemních laboratořích. V této závěrečné etapě výrobního procesu vysoce kvalifikovaní technici pomocí propracovaného vybavení okamžitě zjistí dokonce i tu nejmenší vadu nebo výrobní chybu. Je samozřejmé, že každé kuchyňské nádobí, které nesplní požadavky vysoké kvality, je zamítnuto.


Kvalita- hlavní znak společnosti

UNI EN ISO 14001:2004 ekologický certifikát zavazuje společnost neustále snižovat a zlepšovat dopad, který má výroba a výrobky na životní prostředí kolem nás (půdu, vzduch, vodu).

Jeden z nejuznávanějších a nejznámějších atestačních institutů norský DNV zodpovídá za ověření a atestaci našeho provozu podle výše uvedené normy.

Prohlášení týkající se přístupu k ekologii přijaté Ballarini S.p.A.

Vedení společnosti Ballarini S.p.A., která si je plně vědoma důležitosti ochrany životního prostředí, přijala a neustále se řídí Environmental Management System (ekologickým systémem řízení) s cílem minimalizovat vliv na ty části životního prostředí, které by mohly být ovlivněny provozem v továrně společnosti v Rivarolo Mantovano (MN), vyráběnými produkty a využívanými službami.

Ballarini S.p.A. je tudíž zavázána zajistit, aby její aktivity, výrobky a služby odpovídaly následujícím cílům:

• prevence znečišťování, prostřednictvím postupného snižování, do míry prakticky dosažitelné. Jde o znečištění atmosféry, hluk, tekutý i tuhý odpad a obecně o dopad výrobních aktivit na životní prostředí s cílem dosáhnout neustálého zlepšování dopadu na životní prostředí
• ochrana a optimální využívání zdrojů, s ohledem na udržitelný rozvoj na místní i globální úrovni

Ballarini S.p.A. zaručuje dodržování příslušné ekologické legislativy a navíc si i stanovuje vlastní cíle prostřednictvím kompetentního plánování. Určuje si cíle, organizuje programy a zajišťuje lidské i finanční zdroje, ty prověřuje a pravidelně je posuzuje.

Přístup k ekologii přijatý Ballarini S.p.A. je realizován a vyhlášen prostřednictvím postupů uvedených v normě UNI EN ISO 14001:2004.

V tomto ohledu jsou všichni lidé pracující přímo či nepřímo pro Ballarini S.p.A zavázáni podle své pozice dodržovat pravidla ochrany životního prostředí. Všichni zainteresovaní včetně dodavatelů jsou o této politice informováni a ta je veřejnou záležitostí.

Hliník: vynikající vodič tepla

Vedení tepla
Hliník je vynikající vodič tepla - třikrát lepší než železo, pětkrát lepší než ocel, devětkrát lepší než nerezová ocel. Když jsou tyto různé materiály vystaveny stejnému zdroji tepla, hliník dosahuje nejvyšší teploty během nejkratší doby.


Rozvod tepla
Kvůli mimořádné vodivosti hliníková pánvička rozvádí teplo stejnoměrně po celém povrchu. To umožňuje uvařit dokonce jídlo bez ohledu na jeho tvar nebo umístění na pánvičce s ohledem na střed hořáku.


Úspory energie
Ze stejných důvodů pomáhá nepřilnavá pánev šetřit energii. Jelikož je teplo přenášeno velmi rychle a rovnoměrně do celého povrchu pánvičky, k vaření jídla stačí jen malý zdroj tepla. Teplotu je potom možné udržet dalším snížením přívodu plynu nebo nastavením teploty plotýnky.


Účinnost a odolnost
Další výhodou tohoto rovnoměrného rozvodu tepla v hliníkových pánvičkách je absence nadměrného hromadění tepla v oblasti hořáku a plotýnky, které pokud se opakuje každý den vede ke zhoršování kvality nepřilnavého povrchu a znatelně snižuje životnost pánvičky.


Lehkost a pevnost
Navzdory velmi nízké hustotě (2.7 g/cm3) má hliník vynikající pevnost, která odpovídá těžším a dražším kovům.
LEGENDA:
Podle známé legendy je na konci každé duhy hrnec plný zlatých mincí.
Existuje stará hra, která se hraje na vesnických slavnostech. Účastník této hry má zavázané oči a v ruce drží klacek a snaží se zasáhnout terakotový hrnec naplněný specialitami a sladkostmi. Kuchyňský hrnec byl od pradávna symbolem štěstí, blahobytu, radosti a tepla rodinného krbu. Je to věc, která je v každém domově.
Každý den ji používáme k vaření. Důvěřujeme jednak tradiční vydatné kuchyni, ale také současným receptům, které jsou jednoduché, rychlé a bez tuku. Kuchyňská pánvička, ačkoli zdánlivě jednoduchý výrobek, je v podstatě cenným nástrojem, kterému byly dány nové kvality prostřednictvím moderních materiálů a technologie. Hliník zajišťuje lepší tepelnou účinnost, smaltové a jiné povrchy zvyšují odolnost proti oděru a používají se nepřilnavé materiály. To vše ve stovkách různých tvarů, milionech výrobků pro miliony kuchyní.

Společnost „Ballarini Paolo e Figli S.p.A.“ byla založena a rozrostla se v malém městě poblíž Mantua, které se jmenuje Rivarolo Mantovano.
Továrna byla ve skutečnosti otevřena v roce 1889, kdy Paolo Ballarini zahájil svou kariéru.
V jeho první dílně se ručně vyráběly kovové výrobky, jako klece na ptáky. A koncem 19 století začala výroba potažených nebo pocínovaných kovových desek pro kuchyni.
Tímto způsobem se Paolo dostal k mistrovské práci v oblasti kuchyňského náčiní. Brzy se mu podařila zvýšit výroba. K tomu napomohlo darování ručně ovládaných obráběcích strojů na zpracování kovových desek. Dárcem byla rodina z Bozzolo, která zavřela podnik.

Později Paolův syn Angelo dále rozvíjel podnik a to do takové míry, že je považován za opravdového zakladatele „Ballarini Paolo e Figli S.p.A.“.
Ve skutečnosti začátkem 20 století rozšířil sortiment výrobků o neapolské konvice na kávu, pánve, struhadla, vany a ohřívače nohou a postelí.
Rodina Ballarini, která se stala experty v oblasti zpracování kovů, pochopila, že výrobky pro domácnost zažijí v budoucnu velký rozmach. A že je nezbytné změnit způsob z ruční na průmyslovou sériovou výrobu.
Úvodní fáze tohoto procesu se shodovala s nástupem nové generace, ale v zápětí následovaly těžké válečné roky.

Období po první světové válce bylo pro společnost velmi důležité. Angelovi se podařilo uplatnit dovednosti a technologii, kterou byl nucen používat během války, částečně během své práce v Caproniho leteckých závodech.
V roce 1924 začal stavět novou továrnu. A sortiment rozšířily smaltované kovové výrobky. Ochota investovat do výzkumu umožnily společnosti přežít krizové období.
Další hybnou silou vývoje bylo zavedení mědi jako materiálu pro výrobu pánviček a s tím související přepracování technologie výroby.

Druhá světová válka zpomalila výrobu a částečně ji změnila. Když se opět začalo plně vyrábět společnost investovala do zpracování hliníku a smaltovaných plátů kovu.
V této době k nejvýznamnějším výrobkům patřily formy na dorty, ohřívače do postelí, konve na mléko a konvice na kávu. Angelo Ballarini, který posunul společnost k průmyslové výrobě, zemřel v roce 1953.
Zodpovědnost za výrobu přešla na jeho syny. Carlo, Sandro a Emilio již léta otci s rozvojem společnosti pomáhali.
V šedesátých letech se poptávka po hliníkových pánvičkách začala snižovat. Tradiční hliníkové pánve, které mnoho let vládly kuchyním, byly nahrazeny barvou potaženými pánvemi, následoval objev teflonu. V roce 1967, po období výzkumu, Ballarini vyrobila svou první teflonem potaženou pánvičku, exemplář stále uchovaný v muzeu společnosti.
Počáteční příznivé výsledky, kladný ohlas trhu a rostoucí odborné znalosti v oblasti přípravy a použití nepřilnavých povrchů umožnily novou a důležitou investici v roce 1973. Ta byla rozhodující pro další rozvoj. Šlo o továrnu zaměřenou na aplikaci nepřilnavých povrchů, kompletně navrženou společností. Značný technologický a výrobní potenciál této továrny (vysoká produktivita a velmi konkurence schopné náklady) umožnil úspěšné uvedení výrobku na mnoho zahraničních trhů.
Koncem sedmdesátých let se do práce ve společnosti zapojila čtvrtá generace- zakladatelovi prapravnuci Giuseppe, Angelo, Guido a Roberto. Nyní společnost vedou.
Specifické požadavky ze zahraničních trhů vedly k navržení a realizaci další investice do technologie, která uzavřela výrobní cyklus. Finanční transakce v roce 1980 umožnila nákup továrny na potahování vnějšího povrchu pánviček na vysoké úrovni. To umožnilo širokou paletu barev a odstínů, kterou velmi ocenili zákazníci.

V této chvíli byla společnost Ballarini opravdu schopna nabídnout svým klientům všechny typy výrobků, které se lišily tloušťkou materiálu, barvou, typem povrchu a tudíž i cenovým rozpětím.
Postupně, v souvislosti s poptávkou různých trhů, které stále více dávaly přednost vysoce kvalitním výrobkům, vznikla nová továrna využívající nejnovější technologii. Byla přidána do již úplného výrobního cyklu a zaměřila se na výrobu smaltu. Tato hmota je povrchový materiál nejvyšší kvality, výjimečně tvrdý a odolný. Používá se na vnější povrch pánviček. Výrobky tohoto typu byly velmi žádané v Německu a Francii, kde již zákazníci vyžadovali kvalitní zboží. Velmi brzo se rozšířily na další evropské i světové trhy. K tomu dopomohlo to, že se společnost pravidelně účastní nejdůležitějších mezinárodních veletrhů.


Obecný návod na použití

1. Před prvním použitím odstraňte všechny obaly a visačky.
2. Umyjte pánev v horké mýdlové vodě, aby jste odstranili případný prach. Potom ji utřete a potřete vnitřní povrch stolním olejem, přebytečný olej utřete papírovou utěrkou (tuto péči o vnitřní povrch navrhujeme opakovat pravidelně).
3. Vyberte správný typ hořáku, který se hodí k velikosti dna pánvičky; vždy vařte na nízké až střední teplotě.
4. Nepřehřívejte prázdnou pánvičku. Nikdy nenechávejte pánvičku během vaření bez dozoru. Nikdy nedovolte, aby se připálil tuk. Pánev nechte před umytím vychladnout.
5. Učiňte všechna nezbytná preventivní opatření, abyste nepoškrábali nebo nezničili vnitřní nepřilnavý povrch. Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré nástroje, nikdy nekrájejte jídlo v pánvičce, abyste zajistili její lepší využití. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
6. Pokud používáte pánvičku na keramických varných deskách, zajistěte ji proti případnému uklouznutí.
7. Nepřilnavé pánve můžete umývat ručně pomocí houbičky, která nemá drsný povrch, bez použití chemických a nebo mycích prostředků obsahujících hrubé části; v případě použití myčky navrhujeme používat jemné mycí prostředky a nízkoteplotní eko-cykly.
8. Kvůli delší životnosti nádobí skladujte pánev pečlivě, abyste nepoškrábali nepřilnavé povrchy.
9. Pánve vhodné na indukční varné desky, nenechávejte prázdné na desce déle než minutu.
10. Kovové naběračky nebo obracečky používejte pouze u zboží, kde je to uvedeno v návodu.