Rádi vám pomůžeme +420 511 119 639 (8:00 - 16:30) / info@panvicky.cz
0Košík
Způsoby doručení
Česká pošta99 Kč
PPL99 Kč
Osobní odběr (Brno, Plzeň, Praha)Zdarma
Doprava zdarma od 899 Kč

Pravidla Pánvičkové soutěže o kurz vaření a italské nádobí

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Pánvičkové soutěže o kurz vaření a italské nádobí (dále je soutěž). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.  
Pořadatelem soutěže je Obchodní společnost pans s. r. o., se sídlem Opavská 8b, 639 00 Brno, IČ: 27686051, telefon: +420511119639 fax: 226015196.

I. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice.

II. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá od 9. 6. 2014 do 20. 6. 2014 včetně na území České republiky.

III. Mechanismus soutěže

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:
1. Odpoví na celkem 6 otázek (5 vědomostních a 1 tipovací) a zadá svoji platnou e-mailovou adresu. Otázky budou zveřejněny na e-shopu http://www.panvicky.cz/ i na facebookovém profilu https://www.facebook.com/panvickycz.
2. Výhercem soutěže se stane účastník, který zadá platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně a kompletně všech 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce bude nejblíže přesnému číslu.
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v případě, že během doby trvání soutěže dojde k podvodnému či jinému nekalému jednání, které má za následek narušení regulérnosti soutěže, vyloučit daného účastníka ze soutěže.
4. Účastníci soutěže udělují souhlas se zasíláním newsletteru Obchodní společnosti pans s. r. o., který informuje o novinkách, zajímavých akcích a slevách dobrovolně dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na neomezenou dobu. Můžete jej kdykoli později bezplatně odvolat.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování e-mailových zpráv, ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.

IV. Výhry:

1. místo: poukaz na kurz vaření Pasta fresca (uskuteční se 30. 10. v Praze, ve Škole vaření Ola Kala)
2. místo: I love cooking CREPES – PALAČINKY 25 cm Ballarini
3. místo: Pánev Cortina Granitium 20 cm

Výhry do soutěže věnuje pořadatel soutěže a Škola vaření Ola Kala (Ola Kala s.r.o.).

V. Vyhodnocení soutěže

1. Výhercem soutěže se stane účastník, který zadá platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně a kompletně všech 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce bude nejblíže přesnému číslu.
Upřesnění:
U otázek č. 1, 3, 4 a 5 je správná pouze jedna odpověď.
U otázky č. 2 je nutné odpovědět kompletně, tedy vypsat všech 5 činností.
V případě, že bude více účastníků, kteří zadají platnou e-mailovou adresu, zodpoví správně a kompletně všech 5 vědomostních otázek a uvedou shodné číslo při tipovací otázce, vyhrává ten, který odpovědi zašle nejdříve.
2. Soutěž skončí 20. 6. 2014 včetně. Jména výherců budou zveřejněna 24. 6. 2014 na facebookové stránce https://www.facebook.com/panvickycz a na e-shopu http://www.panvicky.cz/.

VI. Předání výher:

1. Výherci budou o svém získání výhry informováni organizátorem soutěže e-mailem. Zároveň budou jejich jména zveřejněna na facebookovém profilu https://www.facebook.com/panvickycz a na e-shopu http://www.panvicky.cz/.
2. V momentě, kdy výherce zašle e-mailem zpět na e-mail pořadatele int.prodej@gmail.com svou adresu, bude mu na ni výhra do týdne poslána. Je také možnost si výhru vyzvednout přímo v prodejně na adrese Opavská 8b, 639 00 Brno. V případě osobního odběru je nutné předložit e-mail s oznámením o výhře.

VII. Společná ustanovení:

1. Spotřebitelská soutěž podléhá platným právním předpisům České republiky.
2. Účastníci soutěže souhlasí pro případ, že se stanou vítězi, s tím, že se zúčastní marketingových akcí pořadatele a jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách e-shopu http://www.panvicky.cz/ a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/panvickycz.
3. Soutěže se nelze účastnit opakovaně, tedy jedno jméno, jedna e-mailová adresa. 
4. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
5. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení ani poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
7. V případě, že nebude možné výhru výherci předat, dostane výhru další soutěžící v pořadí.
8. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
10. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
11. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
13. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, a dále nakládat se zaslanými fotografiemi a texty pro marketingové účely.
14. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele soutěže jsou z této soutěže vyloučeni.
15. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
16. Účastník soutěže poskytuje informace společnosti pans s. r. o. a ne společnosti Facebook.
17. Společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.